PRIVACY POLICY

De Algemene Verordening Gegevensbescherming of AVG (General Data Protection Regulation of GDPR in het Engels) is zoals u waarschijnlijk wel weet een Europese wettelijke regeling in verband met gegevensbescherming en privacy binnen de Europese Unie. Deze verordening wordt van kracht op 25 mei 2018. Respectvol, transparant, legaal en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens: daar gaat de AVG in het kort over. Met andere woorden: niet méér gegevens opslaan en ze niet langer bewaren dan nodig en dit met een welbepaald doel.

Vabo Deuren houdt bepaalde persoonsgegevens bij over al zijn gewaardeerde zakenrelaties. Daarom informeren wij u graag over sommige aspecten in verband met de AVG die u wellicht interesseren:

 1. Welke categorieën van persoonsgegevens van zakenrelaties bewaart en verwerkt Vabo Deuren?

Vabo Deuren bewaart en verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van zakenrelaties:

 • Titel (aanspreking)
 • Voornaam en familienaam
 • Bedrijfsnaam met BTW-nummer
 • Adres (straat, postcode, stad, land)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 1. Wie is bij Vabo Deuren verantwoordelijk voor de persoonsgegevens van zakenrelaties?
 • Ilse Van Bosbeke: info@vabodeuren.be
 1. Waarvoor verwerkt Vabo Deuren persoonlijke informatie?

Wij verwerken persoonlijke informatie voor deze wettelijk toegestane zakelijke doeleinden:

 • om u te contacteren i.v.m. uw afspraak
 • om factureren te sturen indien gewenst
 • wanneer het ons de mogelijkheid biedt om onze diensten/communicatie uit te breiden, aan te passen, te personaliseren of te verbeteren ten voordele van de relatie met onze klanten;

Wij verzekeren u ervan dat wij bij de gegevensverwerking voor dergelijke doeleinden steeds maximaal rekening houden met uw recht op bescherming van uw persoonsgegevens. U hebt het recht om protest aan te tekenen tegen de verwerking van uw gegevens.

Vabo Deuren verkoopt uw gegevens niet aan derden en deze gegevens worden ook niet aan andere partijen doorgegeven.

 1. Hoe lang zal Vabo Deuren persoonsgegevens van zakenrelaties bewaren?

Vabo Deuren bewaart persoonsgegevens van zakenrelaties in principe voor de duur van de relatie.

 1. Kan ik als klant van Vabo Deuren mijn persoonsgegevens corrigeren of het gebruik ervan beperken?

Klanten van Vabo Deuren kunnen op elk moment de opgeslagen persoonsgegevens laten corrigeren, de verwerking ervan laten beperken of ze laten verwijderen. Bovendien kunnen onze zakenrelaties te allen tijde bezwaar aantekenen tegen de opslag en verwerking van hun persoonsgegevens of er een kopie van ontvangen.

Inhoud website

Alle informatie, zowel onder de vorm van tekst, bestanden als beelden als eender welke andere vorm wordt door Vabo deuren enkel ten informatieve titel ter beschikking gesteld.

Aansprakelijkheid

Vabo deuren kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de site. Incorrecte gegevens of tekortkomingen op de site geven geen recht op een financiële compensatie.

Intellectuele eigendom en copyright

De gebruiker van deze website erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte gegevens zoals teksten en grafische elementen beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en eigendom zijn en blijven van Vabo deuren. De gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van de website van Vabo deuren is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vabo deuren. Het is evenzeer verboden om deze informatie elektronisch te verspreiden of op te slaan met uitzondering van het automatisch opslaan in het cachegeheugen van de browser.

Logbestanden

Bij elk bezoek aan een pagina van deze website worden je acties in logbestanden opgeslaan op de webserver. Vabo deuren beperkt zich tot de standaard logbestanden. Dit wil zeggen dat de webserver van Vabo deuren enkel je IP, browser (user agent) en het tijdstip opslaat van het bezoek. Deze informatie wordt enkel gebruikt om de website nog meer af te stemmen op je behoeftes, om bepaalde trends te analyseren, om de site te onderhouden en om algemene demografische informatie te verzamelen. Vabo deuren maakt geen individuele analyses van IP adressen.

Veiligheid

Op de website van Vabo deuren zijn verschillende maatregelen van kracht om de informatie van onze bezoekers te beschermen. Gevoelige informatie die we hebben verkregen via deze site wordt beschermd, zowel online als offline. Je e-mailadres wordt onder geen enkele voorwaarde doorgegeven of verkocht aan derden. Je hebt het recht om je persoonlijke informatie die bij Vabo deuren werd opgeslagen op te vragen en te wijzigen indien nodig. Stuur hiervoor een email naar info@vabodeuren.be.

Links

De website van Vabo deuren bevat links naar andere websites. Vabo deuren oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. We raden onze bezoekers aan bij het verlaten van de website van Vabo deuren de privacy policy te lezen van elke website die persoonlijke gegevens verzamelt. De privacy policy van de website van Peepl heeft enkel betrekking op de informatie verzameld via deze site.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op je computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over je gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meldingen en aanpassingen

Vabo deuren behoudt zich het recht voor op elk ogenblik deze privacy policy te wijzigen.

DISCLAIMER

Vabo deuren
Meensesteenweg 463 – 8800 Rumbeke
BTW: BE0894547262
Telefonisch: +32 (0)51 25 47 25
Via e-mail: info@vabodeuren.be